10 jaar soos2006 Vijf jaar soos… (1e lustrum) en geboorte website

De soos kreeg steeds meer deelnemers de afgelopen jaren, en heeft nu een vaste groep die vaak komt en een groep die wat minder vaak komt, maar heel goed kiest bij welke activiteit zij aan wil sluiten.

Verder is er een programmagroep die actief is in het opzetten en uitvoeren van het soosprogramma welk steeds per kwartaal wordt vastgesteld. Ook is er nu een websitegroep. Deze groep heeft onder leiding van Evert de website opgezet.

Na 2006 is er voor de soos veel gebeurd.

Zo moesten we afscheid nemen van Agnes, Gea en Antoinette, en kregen we 2 nieuwe begeleiders namelijk: Maria en Kees de laatstgenoemden zijn onze huidige begeleiders sinds juni 2010.

Daarnaast ging het AC (Activiteiten Centrum) van het RIBW, waar de soos gebruik van maakt, verhuizen. Als AC en soos hebben we er een ruim en toegankelijk gebouw voor in de plaats gekregen, het RuusbroeCentrum.

Op 14 december 2011 hebben we hier ons 2e lustrum gevierd, de soos 10 jaar! Het was een soos-avond met wat extra's. Het programma bestond uit kerststukjes maken, hapjes, drankjes en live muziek.

2012 Toekomst soos en website…

De soos is volop in ontwikkeling; nog steeds doen we ons best om een zo aantrekkelijk mogelijk programma te maken, met jullie ideeen!

Het AC (Activiteiten Centrum) van het RIBW, waar de soos gebruik van maakt,is in jarnuari 2013 verhuisd naar de Bres in het centrum van Zwolle.

De website van de soos is ook nog steeds in ontwikkeling, en Harry is ons komen versterken bij de websitegroep. Hans is door de drukte van zijn baan niet meer in staat om ons te helpen. Hans bedankt voor je inzet. De huidige opzet van de website is mooi en wordt nog steeds uitgebreid.

We hopen in de komende jaren op jullie komst, want zonder jullie geen soos!

Zwolle september 2012

Evert

Evert heeft voor de opbouw van de website gezorgd.
In eerste instantie was Evert ook diegene die de website onderhield.

Omdat deze groep het verstandig vond dat de website niet door een persoon onderhouden moest gaan worden,
hebben we toen besloten dat de 2 andere mensen van de website groep les zouden krijgen in het onderhouden van de website.

Op deze manier zouden we de voortgang van de website waarborgen.
Mocht Evert wegvallen, dan hadden we nog mensen om de website te kunnen onderhouden.

Na anderhalf jaar les te hebben gehad, mocht Sander Nauta de website in eerste instantie een half jaar onderhouden.

Door omstandigheden is deze periode langer geworden en voert Sander deze taak nog uit. Inmiddels is Evert officieel gestopt met de website groep

Het is ook Evert die het les programma geschreven heeft. Daarnaast heeft hij de huidige,- september 2012 ,- website opgebouwd.
Tot 2011 heeft Evert ook de website onderhouden met een precisie die de huidige webmaster nog niet kan eve(rt)naren.

Evert we bedanken je voor je inzet en voor die prachtige website.

September 2012

Naar de bovenkant van deze paginaNaar bovenNaar de bovenkant van deze pagina


© RIBW Groep Overijssel 2007-2018.
RIBW Groep Overijssel, begeleiding bij wonen, werken en welzijn

Enkele begrippen uit de tekst hiernaast:

RIBW = Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (Tegenwoordig opgegaan in RIBW IJssel-Vecht)

AC = Activiteiten Centrum