Ga naar de inhoud

Tag: november

25 november: Poëzie en Verhalen

Twee van onze vaste bezoekers organiseren een avond over poëzie en verhalen.

Meedoen is – zoals altijd – niet verplicht, je mag ook langs komen voor de gezelligheid.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang soos om 20.00 uur, we eindigen om 21.30 uur.
De entree is 2.50 euro, inclusief koffie, thee en ranja.

Aantal bezoekers

Naar aanleiding van de laatste Corona persconferentie (op 28 september) moeten ook wij ons aanpassen met de AutiSoos. We hebben in overleg met het team van De Ruimte besloten dat er max. 10 personen (inclusief Els, Evert en Jacqueline) aanwezig mogen zijn.  Dus mogen er nog maximaal 7 bezoekers komen, daarom is opgave verplicht voor dat je naar de AutiSoos toe gaat.

Opgave

Opgave kan via de telefoon: 06 51 31 81 95 of via email: kalsbeek.j@hotmail.com
Uiterlijk 21 november hoor je van ons of je wel of niet aanwezig mag zijn.

Registratie

Tevens is het zo dat we van de bezoekers die er zijn een telefoon nummer moeten hebben voor het geval er een besmetting plaats vind. We moeten kunnen aantonen wie aanwezig zijn geweest.

Verder gelden gewoon nog de algemene regels  die al bekend waren. 

Met vriendelijke groeten,
Els, Evert en Jacqueline

27 november: Autisme, 24 uur per dag?

Na een inleiding van onze gastspreker Debora, gaan we praten over autisme. Bijvoorbeeld: is jouw wereld auti-proof? Aan wie vertel je dat je autisme hebt? En aan wie niet?

Inloop vanaf 19.30 uur. We starten met de soos om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.

De entree is 2.50 euro, inclusief onbeperkt koffie, thee en ranja.